2230203416 - Empregada de limpezas, 68 anos, reformada.